Zakup Mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej

Cechą odróżniającą mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej („condominium” ) od innych nieruchomości jest specyficzne prawo własności. Właściciel mieszkania jest wyłącznym właścicielem swojego oznaczonego mieszkania oraz współwłaścicielem terenów i części nieruchomości należących do wspólnoty („association”). Wspólnotę tworzą wszyscy właściciele indywidualnych mieszkań. Z uwagi na to wspólnotowe prawo własności każdy właściciel musi płacić miesięczne składki, z których wspólnota […]

Copyright © Gradzki Law Firm, LLC. All rights reserved.