Zakup Mieszkania Spółdzielni Mieszkaniowej

Cechą odróżniającą mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej („condominium” ) od innych nieruchomości jest specyficzne prawo własności. Właściciel mieszkania jest wyłącznym właścicielem swojego oznaczonego mieszkania oraz współwłaścicielem terenów i części nieruchomości należących do wspólnoty („association”). Wspólnotę tworzą wszyscy właściciele indywidualnych mieszkań. Z uwagi na to wspólnotowe prawo własności każdy właściciel musi płacić miesięczne składki, z których wspólnota pokrywa koszta utrzymania tych części, które należą do wspólnoty. Dodatkowo każda wspólnota ma prawo ustanawiać przepisy obowiązujące mieszkańców, dla przykładu wiele wspólnot zabrania posiadania psów lub ogranicza możliwość wynajmu. Przy zakupie „condominium” należy więc zapoznać się bardzo dokładnie z tzw. „resale certificate” czyli z szeregiem dokumentów, które przedstawiają jasno na jakich zasadach działa dana wspólnota. Jest to na tyle istotne, że przepisy stanowe przewidują, iż kupujący ma prawo wycofania się z tranzakcji w przeciągu 5 dni od dostarczenia mu tych dokumentów. Kolejną sprawą jest upewnienie się, iż sprzedający nie był zobowiązany dać prawo pierwokupu wspólnocie, a jeśli był do tego zobowiązany to upewnienie się, iż uzyskał odpowiednie dokumenty potwierdzające zrzeczenie się tego prawa przez wspólnotę.

Monika Gradzki (860) 993-1400

Add Comment

Copyright © Gradzki Law Firm, LLC. All rights reserved.